X
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki lub ikona klucza oznaczająca połączenie szyfrowane?

 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ("*.pk.edu.pl")?
  2. Czy uwierzytelniony jest przez USERTrust - TERENA SSL CA?
  3. Czy certyfikat jest ważny?


X
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 • Podawaj hasło wyłącznie aby zalogować się do poczty
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony


X
Hasło
Jeżeli chcesz zmienić hasło do swojej skrzynki pocztowej, możesz to zrobić na
Stronie Usług Sieciowych
Logo mail.pk.edu.pl
SquirrelMail wersja 1.4.21
SquirrelMail Project Team
Logowanie do mail.pk.edu.pl
Użytkownik:
Hasło:

To jest obraz CAPTCHA; wprowadź tekst widoczny na tym obrazku w polu wprowadzania poniżej

Wpisz tekst widoczny na obrazku powyżej: