PRACOWNICY PK


Prof. zw. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga

Dziekan Wydziału Architektury

 

    Absolwent PK – 1967 r. Obecnie kierownik Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu Projektowania Urbanistycznego.
  
Doktor nauk technicznych – 1974 r., doktor habilitowany – 1986 r., stanowisko profesora PK – 1991 r., tytuł naukowy profesora nauk technicznych – 2000 r., stanowisko profesora zwyczajnego – 2002 r.
  
Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Architektury (1990-1993), dyrektor Instytutu Projektowania Urbanistycznego (1994-1999), dziekan Wydziału Architektury (1999-2002).
  
Zainteresowania naukowe: architektura i urbanistyka, projektowanie urbanistyczno-architektoniczne zespołów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej, modernizacja istniejących struktur miejskich, kształtowanie śródmieść i centrów miejskich.
  
Autor i współautor 138 prac naukowo-badawczych w dziedzinie urbanistyki i architektury, w tym 120 prac opublikowanych. Autor i współautor 181 projektów urbanistyczno-architektonicznych i realizacji m.in. zespołów mieszkaniowych przy ul. Wesele, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Odlewniczej, Lea, Łazy, Suchej, Szablowskiego, Dobrego Pasterza w Krakowie oraz w Tarnowie (osiedle Błonie); obiektów sakralnych: kościół pw. św. Wojciecha przy ul. Wesele w Krakowie, kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni, kościół pw. św. Stanisława w Siedliszowicach k. Dąbrowy Tarnowskiej, a także zespołu szkół w Skawinie. Laureat 35 ogólnopolskich konkursów SARP i TUP, w tym 22 nagród i 13 wyróżnień. Autor i współautor 44 wystaw autorskich z zakresu urbanistyki i architektury.
  
Krakowska Honorowa Nagroda SARP za twórczość architektoniczną (1987 r.); Status Twórcy Ministra Kultury i Sztuki (1980 r.); wiceprezes SARP ds. twórczości (1984-1988); przewodniczący Prezydium Kolegium Sędziów Konkursowych SARP (1994-1997); rzeczoznawca SARP (od 1980 r.); członek MKUiA i WKUiA Kraków, członek KUiA oraz KAiU PAN, przewodniczący Sekcji Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Komisji Urbanistyki i Architektury PAN Oddział Kraków.

Zainteresowania pozazawodowe: fotografika, muzyka, malarstwo, narciarstwo, sporty rowerowe, ogrodnictwo.

Fot. arch.


Prof. dr hab. Bohdan Kozarzewski

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej

i Modelowania Komputerowego

 

    Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UJ – 1961 r.
  
Doktor nauk matematyczno-fizycznych – 1965 r., doktor habilitowany – 1975 r., tytuł naukowy profesora – 1989 r.
  
Na Politechnice Krakowskiej pracuje od 1981 r. na stanowisku kierownika Zakładu Fizyki Ciała Stałego. Od 1999 do 2002 r. sprawował funkcję dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego, w 2002 r. został ponownie wybrany na dziekana (kadencja 2002-2005).
  
Zainteresowania naukowe: wczesne – teoria grawitacji i kosmologia; późniejsze – magnetyczne i magnetoplastyczne właściwości materiałów; obecnie – chaotyczna ewolucja układów nieliniowych. Autor i współautor ok. 50 publikacji, promotor 8 rozpraw doktorskich.

Zainteresowania pozazawodowe: pływak i cyklista.

Fot. J. Zych


Dr hab. inż. Adam Stanisław JAGIEŁŁO, prof. PK

Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej

i Komputerowej

 

    Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH – 1970 r. Na Politechnice Krakowskiej pracuje od 1992 r. Do wyboru na stanowisko dziekana na kadencję 2002-2005 – kierownik Zakładu Maszyn Elektrycznych w Instytucie Elektromechanicznych Przemian Energii (1992-1993), dyrektor Instytutu Elektromechanicznych Przemian Energii (1993-1999), dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (1999-2002).
  
Doktor nauk technicznych – 1976 r., doktor habilitowany – 1987 r., profesor nadzwyczajny PK – 1992 r. Członek Sekcji Trakcji Komitetu Elektrotechniki PAN, wiceprzewodniczący Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, członek rzeczywisty Towarzystwa Inżynierów Elektryków Rosyjskiej Akademii Nauk oraz wielu komitetów naukowych konferencji międzynarodowych i krajowych.
  
Zainteresowania naukowe: teoretyczne podstawy elektromechanicznego przetwarzania energii, maszyny elektryczne i układy wielomaszynowe, współpraca maszyn elektrycznych z układami energoelektronicznymi, systemy elektromechaniczne, inżynieria materiałów ferromagnetycznych. Autor i współautor ponad 60 publikacji naukowych, w tym książki pt. “Przekształcenia niecałkowalne w teorii maszyn elektrycznych” (PWN, Warszawa), trzech patentów oraz kilkudziesięciu prac dla gospodarki.

Zainteresowania pozazawodowe: historia Polski, heraldyka, archeologia śródziemnomorska, muzyka symfoniczna i operowa.

 

Fot. J. Zych


Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Żurek

Dziekan Wydziału Inżynierii

i Technologii Chemicznej

 

    Absolwent Wydziału Chemicznego PG – 1969 r. Pracę na Politechnice Krakowskiej rozpoczął w 1970 r. jako asystent stażysta, następnie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej.
  
Doktor nauk chemicznych – 1977 r., doktor habilitowany – 1991 r., profesor nadzwyczajny PK – 1994, tytuł naukowy profesora – 1998 r., profesor zwyczajny – 2002 r.
  
Dyrektor Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PK (1992-2002).
  
Zainteresowania naukowe: fizyko-chemia ciała stałego, inżynieria materiałowa, procesy korozji wysokotemperaturowej – utlenianie, siarkowanie oraz nawęglanie metali i ich stopów. Badanie współczynników dyfuzji siarki w siarczkach oraz jej rola w wysokotemperaturowych procesach korozyjnych. Badania powłok ceramicznych nakładanych metodami PVD oraz APS (Air Plasma Spray) i HVOF (High Velocity Oxy Fuel). Badania zachowania się powłok metalicznych i lakierniczych w środowisku korozji elektrochemicznej. Autor i współautor 141 prac oraz 60 opracowań dla przemysłu (ekspertyzy, opinie, umowy oraz projekty KBN). Członek Europejskiej Federacji Korozji, Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego, Członek Sekcji TO8C KBN oraz SITH – rzeczoznawca.

Zainteresowania pozazawodowe: turystyka wysokogórska, taternictwo, narciarstwo.

 

Fot. J. Zych


Prof. dr hab. inż. Jacek ŚLIWIŃSKI

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej

 

    Absolwent Wydziału Budownictwa PK – 1969 r. Doktor nauk technicznych – 1977 r., doktor habilitowany – 1983 r., stanowisko profesora nadzwyczajnego PK – 1992 r., profesor tytularny – 2002 r. Obecnie kierownik Katedry Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Zastępca dyrektora tegoż Instytutu (1990-1993), prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej (1993-1999). W latach 1984--1990 docent w Institut d’Enseignement Supérieur en Génie Civil Uniwersytetu w Tizi-Ouzou (Algieria). Członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, wiceprzewodniczący Sekcji Materiałów Budowlanych KILiW PAN, członek Komisji Budownictwa Krakowskiego Oddziału PAN. Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma “Cement-Wapno-Beton”. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.
  
Zainteresowania naukowe: inżynieria i technologia materiałów budowlanych; technologia betonu; nowoczesne kompozyty z matrycą cementową; metodyka badań specjalnych cech materiałów budowlanych; trwałość materiałów budowlanych; materiały do napraw elementów betonowych. Autor lub współautor ponad 90 publikacji naukowych i naukowo-technicznych, w tym trzech książek – podręczników akademickich lub poradników.

Zainteresowania pozazawodowe: muzyka klasyczna, kuchnie świata.

 

Fot. arch.


Dr hab. inż. Krzysztof KNAPIK, prof. PK

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska

 

    Absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego PK – 1965 r. W tym samym roku rozpoczął pracę na Wydziale Budownictwa Wodnego, obecnie pracuje w Katedrze Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska. Dyrektor Instytutu w latach 1991-1997, 2000-2002.
  
Doktor nauk technicznych – 1979 r., doktor habilitowany – 1990 r., profesor nadzwyczajny PK – 1993 r.
  
Zainteresowania naukowe: zastosowania metod i technik komputerowych w inżynierii środowiska, modelowanie dużych systemów wodociągowych, niezawodność systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, projektowanie i eksploatacja systemów zaopatrzenia w wodę. Autor około 70 publikacji.

   Zainteresowania pozazawodowe: kiedyś sport (podnoszenie ciężarów), obecnie muzyka poważna i folkowa, prace działkowo - domowo - budowlane.

 

Fot. J. Zych


Prof. dr hab. inż. Stanisław MICHAŁOWSKI

Dziekan Wydziału Mechanicznego

 

    Absolwent PK – 1967 r. Na Politechnice Krakowskiej pracuje od 1969 r.; obecnie jest kierownikiem Zakładu Teorii Mechanizmów i Manipulatorów w Instytucie Maszyn Roboczych.
  
Doktor nauk technicznych – 1977 r., doktor habilitowany – 1994 r., stanowisko profesora nadzwyczajnego – 1996 r., tytuł naukowy profesora – 2001 r. Prodziekan Wydziału Mechanicznego w latach 1996-1999, dziekan Wydziału Mechanicznego w latach 1999-2002.
  
Zainteresowania naukowe: mechanika teoretyczna i techniczna, dynamika maszyn ze szczególnym uwzględnieniem drgań oraz ich wpływu na człowieka, pomiary i analiza drgań, wibroizolacja – aktywne układy redukcji drgań, wibroakustyczna diagnostyka maszyn, dynamika ustrojów nośnych maszyn dźwigowych, optymalizacja układów dynamicznych w maszynach roboczych ciężkich w ujęciu deterministycznym i stochastycznym. Autor ok. 100 publikacji.

   Zainteresowania pozazawodowe: turystyka – szczególnie górska, działka – kwiaty i krzewy ozdobne, I program PR, majsterkowanie.

 

Fot. J. Zych