PRACOWNICY PK


 

DOKTORZY     HABILITOWANI

 
Dr hab.
LUDWIK BYSZEWSKI
Wydział Fizyki Technicznej
i Modelowania Komputerowego

ur. w 1953 r.
studia - 1976
doktorat - 1984
habilitacja - zatw. 26.04.2000: "Zagadnienia różniczkowe i funkcjonalno-różniczkowe z warunkami nielokalnymi".

Dr hab.LUDWIK BYSZEWSKI
 
Dr hab. inż.
PIOTR KULCZYCKI
Wydział Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej

ur. w 1958 r.
studia - AGH 1983, UJ 1987
doktorat - 1991
habilitacja - zatw. 26.04.2000: "Wykrywanie uszkodzeń w systemach zautomatyzowanych metodami statystycznymi".

Dr hab. inż. PIOTR KULCZYCKI
 
Dr hab. inż.
LESZEK MIKULSKI
Wydział Inżynierii Lądowej

ur. w 1949 r.
studia - 1972
doktorat - 1979
habilitacja - zatw. 29.05.2000: "Optymalne kształtowanie sprężystych układów prętowych".

Dr hab. inż.LESZEK MIKULSKI
 
Dr hab. inż. arch.
MARIA JÓZEFA MISIĄGIEWICZ
Wydział Architektury

ur. w 1945 r.
studia - 1969
doktorat - 1984
habilitacja - zatw. 26.04.2000: "O prezentacji idei architektonicznej".

Dr hab. inż. arch. MARIA JÓZEFA MISIĄGIEWICZ
 
Dr hab. inż. arch.
ZBIGNIEW JAN MYCZKOWSKI
Wydział Architektury

ur. w 1955 r.
studia - 1979
doktorat - 1990
habilitacja - zatw. 29.05.2000: "Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce".

Dr hab. inż. arch. ZBIGNIEW JAN MYCZKOWSKI
 
Dr hab.
WOJCIECH OTOWSKI
Wydział Fizyki Technicznej
i Modelowania Komputerowego

ur. w 1951 r.
studia - 1976
doktorat - 1986
habilitacja - zatw. 26.04.2000: "Dielektryczne badania dynamiki molekularnej".

Dr hab. WOJCIECH OTOWSKI
 
Dr hab. inż.
BOGUMIŁ WRANA
Wydział Inżynierii Lądowej

ur. w 1948 r.
studia - 1973
doktorat - 1978
habilitacja - zatw. 26.04.2000: "Metoda krępych elementów spektralnych i jej zastosowanie do analizy dynamicznej fundamentów pod turbozespoły".

Dr hab. inż. BOGUMIŁ WRANA